INFORMÁCIÓK

"A fejlődés megállíthatatlan!" - egy prokariota (baktérium?) i.e. 3 500 000 000. évben

"Amennyiben az amatőr VoIP sérti rádiós érzelmeidet, ne használd. Amennyiben nem, új forgalmazási élmények várnak rád."


Steve Ford, WB8IMY 2003. februárNMARK QSO PARTY - a Magyar Rádióamatőrök Világtalálkozója az Éterben

2004. december 25 - 2005 január 25. Információ: HA0KA honlapján.
HG2QE köszönetnyilvánító levele a MRASZ elnökéhez

Címzett: mrasz@elender.hu

Tárgy: Köszönetnyilvánítás

Magyar Rádióamatőr Szövetség

Berzsenyi László, HA5EA, elnök úr részére!

Tisztelt Elnök Úr!

Engedd meg, hogy köszönetemet fejezzem ki a Magyar Rádióamatőr Szövetség felé, hogy az első magyar Echolink rendszerbe kapcsolt digitális kapuállomás (HG2RUB-R) üzembe helyezéséhez támogató véleményezést adott.

A projekt magánkezdeményezés alapján, magánfinanszírozással jött létre, amelynek megvalósításához a MRASZ támogató javaslatával kiemelkedő eszmei hozzájárulást biztosított.

Tisztelt Elnök Úr! Egyben kérem szíves hozzájárulásod ahhoz, hogy a MRASZ honlapját a kapuállomás honlapján (http://www.echolink.hu/) linkként feltüntethessük.

Hasonló projektek megvalósításakor a tesztelés alatt szerzett tapasztalataimmal bármikor a Magyar Rádióamatőr Szövetség rendelkezésére állok.

Ismételt köszönettel és rádióamatőr üdvözlettel:

Bredán Viktor, HG2QE, a HG2RUB-R digitális kapuállomás rendszergazdája

Dorog 2004. március 11.

VoIP

A VoIP (Voice over Internet Protocol) magyar jelentése hangátvitel az internet protokol segítségével. Ezen technológia rádióamatőr szempontból az AX25 (csomagkapcsolt információátvitel, ennek rádióamatőr alkalmazása a packet üzemmód) fejlettebb formája, amit a globális internetes hálózat sávszélességének növekedésével sikerült eredményesen bevezetni és a napi gyakorlatban alkalmazhatóvá tenni.

Mint közismert, az AX25 protokolt használó rádióamatőr szolgálat az 1990-es évek elejétől globális hálózattá fejlődött az internetes összekapcsolhatóság segítségével. A packet nodok-ok ma már jellemzően a rádio - internet - rádió technológiával kapcsolódnak össze közeli társaikkal és a távoli kontinensek node-jaival.

A hang digitalizálási technológiák fejlettsége és a VoIP technológia globális használhatósága megalapozta a beszédhang átvitelének lehetőségét, egyben a packet üzemmódhoz hasonló, azzal azonos célú, globális rádióamatőr hálózat kialakulását.

Amíg a packet rendszerek telepítésében Magyarország annak idején kutatási-technikai és kivitelezési szempontból az élen járt, a VoIP technológia alkalmazásba vétele tekintetében az utolsók között kullog. A világ néhány, nemzetközileg sem túlságosan elismert országát kivéve a VoIP rádióamatőr digitális kapuállomások rohamosan szaporodnak, hiszen a packet technológiával ugyan elvben azonos, azaz digitális üzemmódról van szó, a protokol, az egyéb műszaki és programtechnikai megoldások azonban eltérnek a klasszikus packet nodoknál alkalmazottaktól. Az eredmény végül is ugyanaz - kialakult a rádióamatőr célú globális beszédátviteli hálózat.

Számos VoIP rádióamatőr alkalmazás ismert, közülük legnépszerűbb az Echolink, de meg kell említeni az eQSO-t, az IRLP-t, az iLINK-et és a WIRES-II-ot. A különböző rendszerek fejlesztése nagy nemzetközi rádióamatőr szervezetek támogatását élvezi, ugyanakkor ezen egymástól különböző, de azonos célú fejlesztési projektek átjárhatóságának irányában már megindultak a kutatások és gyakorlati lépések is történtek.

A felsorolt rendszereket csak érvényes rádióamatőr engedéllyel rendelkező személyek vehetik igénybe, eredményes verifikációs eljárást követően.

A VoIP technológia segítségével kapcsolódik oktatási célból a Nemzetközi Űrállomás egyes kijelölt, közöttük európai országok iskoláiba (sajnos Magyarország ebből a projektből - az Echolink rendszer hiányában - eddig kimaradt). Ugyanakkor e hobbi célját szolgáló rendszernek az oktatási szempontokon kívül is számos, a köz és a rádióamatőr társadalom számára hasznosítható funkcióját (pl. vészhelyzeti kommunikáció, műszaki fejlesztés, rádiótechnikai, hullámterjedési kutatások és még számtalan egyéb lehetőség) igyekeznek hasznosítani, hasonlóan a globális packet rendszerhez.

Bredán Viktor, HA2QE, Dorog. 2004. március 10.
ECHOLINK - a valóság virtuális világa

Mint az egyre inkább közismert, az Echolink egy viszonylag szofisztikált számítógépes csevegő-program. Windows 32 bites platformon futtatható,* ügyesen használja fel az internet telefónia évek óta alkalmazott technológiáját, más csevegő programok előnyös tulajdonságait. Magába építi a vietnámi háború idején oly széles körben alkalmazott "phone patch" filozófiát - igaz a modern és némileg békésebb idők szerencsére nem a telefonos kapcsolatépítést preferálják, inkább a linkelt szimplex frekvenciás rádióállomásokat és átjátszókat.

Digitális kapuállomás
Van-e itt szó bármiféle technológiai újdonságról? Messzemenően nemleges választ lehet adni. Pusztán a sok évtized alatt kiforrott kommunikációs filozófiák és technológiák kiemelkedően szellemes, internetes alapú megvalósítása testesül meg néhány megabájt formájában.

Az emberi élet során számos, minőségileg teljesen eltérő, előre nem látható vagy éppen kiszámítható élethelyzet alakulhat ki. A sors nem kíméli a rádióamatőröket sem. A rádióamatőr valamiben mégis különbözik átlagos embertársaitól. Ugyanis egy életre elkötelezte magát egy bonyolult, sokrétű hobbi művelésére. Megküzdött a lehetőségért, tanult, tanul, tanított, tanít. Zárt közösséget alkot, mint a pilóták, akik még akkor is repülnek, ha a látásuk már végleg megromlott vagy a hegymászók, akik akkor is a legmagasabb csúcsokat ostromolják, amikor már két emelet megmászása is gondot jelent. Legalább is gondolatban. Legalább is az igaziak.

A számítógépes szimulációs programok villámgyorsan elhagyták többnyire rejtett otthonaikat, s a nagyközönség közkincsévé váltak. Hogy miért? Mert igény találtatott rájuk. Elérhetővé vált a virtuális repülés, a valós világ leképzése bitekbe és bájtokba, kiépülőben a virtuális világtársadalom. A számítógép segítségével. S lehetne sorolni tételesen, hogy mi minden szimulálható ma már - a végtelenségig.

S íme, megteremtődött a virtuális rádiózás is. Hogy miért? Mert igény találtatott rá. Nem is elhanyagolható mértékben. Persze mindez kacagtató annak, aki csúcsberendezéseket üzemeltet hatalmas antennaparkkal, számítástechnikai háttérrel. A sors azonban kiszámíthatatlan. Semmi sem tart örökké, s ezt a bölcs ember korán felismeri. S nem kacag azokon, akiknek az aktuális vagy már végleges élethelyzete nem teszi többé lehetővé a rádiófrekvenciák használatát. Azért még ezek az amatőrtársak is rádióamatőrök, s igenis igényük van arra, hogy a rádióamatőrökre kötelező viselkedési normák keretén belül összeköttetéseket teremthessenek egymással -, s ami inkább lényeges: a rádiófrekvenciákat használó amatőrtársaikkal is.

A rádiózás hőskorának első generációja ugyan végleg elment közülünk, de a második generáció képviselői igenis itt vannak velünk. Csak azért nem ismertek, mert már nem hallhatók a sávokban. De az Echolinken igen. Számos veterán (old timer) az engedélyét az 1930-as években kapta meg, formálta a technikát, követte a fejlődést. Forgalmazott, versenyzett, tanult, s tanított, mérhetetlen tapasztalatokat szerzett, s abba a piramisba helyezte a maga tégláját, amelynek a csúcsán ma elfelejtünk visszanézni. Meg kezet nyújtani lefelé.

Számos rádióamatőr az objektív körülmények miatt nem képes antennát építeni, mert lakásviszonyai nem teszik lehetővé. Főleg a lakótelepeken élőkről van szó, legyen az Tokyo, Budapest vagy Los Angeles. Fiatalok, középkorúak, öregek. Nos, ha már annyiszor szóba került az idősebb korosztály, meg kell említeni azt is, hogy az öregek otthonában sem engedélyezett a rádió-berendezések üzemeltetése. Pedig hány, valamikor nagynevű amatőrtárs kényszerült ebbe a helyzetbe. Úgy globálisan.

Más aspektusból is vizsgálható a virtuális rádiózás. Kiváló lehetőséget nyújt a tapasztalatok, a technikai, forgalmi ismeretek cseréjére, a tanulásra, a nyelvismeret bővítésére. Akár rádióamatőr diszpécser szolgálatnak is tekinthető. Mindezt művelheti az, aki akarja. Majdnem hi-fi minőségben, majdnem zavartalanul (QRM, QSB nélkül). Mindössze egy számítógép, egy ingyenes program, egy mikrofon és internet kapcsolat szükségeltetik.

EchoLink a képernyőn

Természetesen bonyolultabb a helyzet a terjedési kísérletek esetében. Érdekes összeköttetéseket lehet létrehozni, például egy USA déli államában üzemeltett 29 MHz FM átjátszón keresztül. Igaz, itt már fül is kell a dologhoz, szó nincs hi-fi minoségről, hiszen a terjedés szeszélye a megszokott csúnya dolgokat műveli az operátorokkal. Mekkora dx lenne egy rádiófrekvenciát használó HA állomással riportot váltani bemadzagolva egy arizonai átjátszóhoz ezekben a hektikus terjedési viszonyokat mutató időkben? Élmény lenne mindkét operátornak, még akkor is, ha az egyik csak távvezérel egy távoli átjátszót.

Viszont hiányzik a virtuális távíró sáv. Érdemes lenne elgondolkodni ilyen irányú fejlesztésen. Részben a véletlenszerűség, részben egy virtuális, szabadon "hangolható", nem listázott szegmens kifejlesztése elvileg megvalósíthatónak tűnik. Itt kell megjegyezni azt is, hogy DTMF rádióval mód nyílik véletlenszerű és célzott összeköttetések létrehozására az Echolinken tartózkodókkal.

Nem tagadható, hogy zártkörű, ámbár kombinált csevegő-programról van szó. A közvetlen internet kapcsolat esetén kissé lazább viselkedési (forgalmazási) normák is elfogadhatóak - csevegésnek is felfoghatóan. Amennyiben a kapcsolat vegyes (internet és rádiófrekvencia), a rádióamatőr forgalmazás szabályait keményen be kell tartani. Fokozottan célszerű ügyelni egymás tiszteletben tartására, elfogadni a sokirányú érdeklődésnek megfelelő különbségeket. Végül is megbosszulja magát a helytelen viselkedés, mások és a más irányú érdeklődés lebecsülése ebben a zárt közösségben. Jobban, mint a sávokban. A program ugyanis megtartotta az internetes csevegő-programok néhány jellemzőjét, s ez tulajdonsága akár hibának, akár erénynek is ítélhető. Aki huzamosabban használt általános csevegő-programot nemzetközi viszonylatban, mindenesetre kellemesen csalódik. A hívójel kötelez, s ezt az alkotó (K1RFD) messzemenően figyelembe vette. Nem véletlenül díjazta munkáját az ARRL.

Természetesen az Echolink nem az egyedüli globális rádióamatőr rendszer, de talán a legjobb. Sok millió rádióamatőr számára az egyetlen, sokuknak az utolsó lehetőség, hogy kapcsolatban maradjanak azonos érdeklodésű, elkötelezettségű társaikkal. Használata természetesen önkéntes alapon nyugszik. A rádiófrekvenciák által keltett kihívást csak részben helyettesíti.

Pusztán egy menedék. Menedékház a vadonban. Nekik, nektek, nekünk. Ezért építették.

HA2MN (2003. október 19. HASix HAM Radio Forum)

Utánközlés: HA2MN engedélyével

* A program ma már Linuxos platformra is elérhető (HASix Fórum - vonatkozó topik, továbbá Mac OS X verzióban).